A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt címe: Szeged-Csanádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – Gyomaenrőd – A társadalmi kohézió erősítése a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a gyomaendrődi Szent Imre Plébánia közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

A projektmegvalósítás tervezett időszaka: 2018. március 1. – 2021.május 29.
A támogatás összege (Ft): 49 992 249
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00045
Pályázó neve: Szent Imre Plébánia
A projekt megvalósítása során ennyi időt szükséges egyrészt ahhoz, hogy a Projekt keretében létrejövő közösségek, csoportok önsegítő, és a szervezetek hátránykompenzációs tevékenysége megerősödjön, dinamizálódjon, fejlődjön. Másrészt ahhoz, hogy a felzárkóztató, esélyteremtő, hátránykompenzációs szolgáltatások, programok integrálódjanak a résztvevők és családjaik életébe, beágyazódjanak a minden napjaikba, elfogadottságuk, elismertségük kialakuljon. Ezek alapvető fontosságúak a későbbi fenntarthatóság szempontjából is.
A  projektmegvalósítás során az alábbi tevékenységeket kívánja a Szent Imre Plébánia (mint konzorciumvezető) és az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány  (mint konzorciumi partner) megvalósítani:
 A CÉLCSOPORTTAL KAPCSOLATOS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK
Előadás a helyi Szent Antal Népházban: évente 2 alakalommal, azaz a Projekt ideje alatt összesen    6 alakalommal, alkalmanként 50 fő részvételével valósul meg.
Lelki nap: évente 2 alkalommal, azaz a Projekt ideje alatt összesen 6 alkalommal, alkalmanként 100 fő részvételével, közös étkezéssel együtt valósul meg.
Adventi hajnali misék: évente, azaz a Projekt ideje alatt összesen 3 alkalommal, alkalmanként 30 fő részvételével, közös étkezéssel együtt valósul meg.
Az Adventi hajnali mise egy fontos szemlélet formáló, érzékenyítő közösségi rendezvény.
Zarándoklatok: évente 3 alkalommal, azaz a Projekt időszaka alatt összesen 6 alkalommal valósulnak meg, a leghíresebb magyarországi zarándokhelyekre, alkalmanként 50 fő hátrányos helyzetű személy (elsősorban fiatalok, idős) részvételével.
Beteglátogatás: évente, azaz a Projekt időszaka alatt összesen 3 alkalommal valósulnak meg, alkalmanként 200 fő hátrányos helyzetű személy (elsősorban idős beteg ember) számára-, illetve részvételével.
Családi napok: a Projekt megvalósítása alatt évente, azaz összesen 1 alkalommal, alkalmanként 300 fő részvételével valósul meg, 1 napos program.
Ministráns kirándulás: a Projekt megvalósítása alatt évente, azaz összesen 3 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével valósul meg, 1 napos program.
Húsvéti uzsonna: évente, azaz a Projekt alatt összesen 3 alkalommal kerül megszervezésre, alkalmanként 50 fő hátrányos helyzetű személy (családok) számára, vendég fellépőkkel kerül lebonyolításra.
Búcsú: évente, azaz a Projekt alatt összesen 3 alkalommal, alkalmanként 200 fő hátrányos helyzetű személy (családok) számára, vendég fellépőkkel kerül lebonyolításra.
Mikulás ünnepség: évente, azaz a Projekt alatt összesen 3 alkalommal, alkalmanként 50 fő hátrányos helyzetű személy (gyermek) számára, vendég fellépőkkel kerül lebonyolításra.
Koncertek, hangversenyek: koncertek a templomban, évente kétszer, azaz a Projekt alatt összesen 6 alkalommal kerül, alkalmanként 150 fő hátrányos helyzetű személy számára, vendég művész fellépőkkel lebonyolításra
Kápolnák, temetők búcsúja: a Projekt alatt összesen 9 alkalommal, alkalmanként 50 fő hátrányos helyzetű személy számára, közös étkezéssel kerül lebonyolításra.
Nagyböjti és adventi karitász: évente egyszer, azaz összesen 3 alkalommal a Projekt ideje alatt min. 10 fő hátrányos helyzetű személy részvételével  kerül megrendezésre
Jótékonysági vacsora: évente egyszer, azaz összesen 3 alkalommal,  a Projekt ideje alatt min. 100 fő részvételével  kerül megrendezésre.
Hittanos 1 napos kirándulások (évente kétszer): évente 2, azaz összesen 6 alkalommal a Projekt ideje alatt táboronként min. 50 fő személy (gyermek) részvételével kerül megrendezésre.
Hittanos 2 napos kirándulások (évente kétszer): évente 2, azaz összesen 6 alkalommal a Projekt ideje alatt táboronként min. 50 fő  személy (gyermek) részvételével  kerül megrendezésre. 2 nap/1 éjszaka egy kirándulás.
Adventi koszorúkészítés: évente, azaz a Projekt ideje alatt összesen 3 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével, közös étkezésekkel együtt valósul meg.
Betlehemes pásztorjáték: évente, azaz a Projekt ideje alatt összesen 3 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével, közös étkezésekkel együtt valósul meg.
A fenti programok-, vagy beavatkozások hozzájárulnak az alábbiakhoz:
- Hozzájárulnak a gyermekek, családok szabadidejének hasznos eltöltéséhez.
- A közös programok és események során már az egyén fiatalkorában hangsúlyt kap az esélyegyenlőség, a színes programok erősítik a résztvevőkben a társadalmi kohéziót, az erkölcsi szocializációt, valamint hozzájárulnak előítéletesség/hátrányos megkülönböztetés mérsékléséhez,
- A közös programok és események várhatóan erősítik a résztvevőkben a társadalmi kohéziót, így megerősíthetik a családok közötti lazuló kötelékeket, ezáltal az erkölcsi szocializációt is előmozdíthatják.
- Hozzájárulnak a társadalmi részvétel előmozdításához, mivel az előadók mindenki számára fontos és hasznos témákról közérthető módon beszélnek majd. Az egyház, mint társadalmi intézmény jelenleg is fontos szerepet vállal az identitás megtartásában és erősítésében. Az élet számos olyan területén jelen van és tevékenykedik, ami hozzájárul azonosságtudat alapját képező értékek megőrzéséhez. Identitás megtartásának egyik legfontosabb területe és eszköze maga a közösségépítés. Bármilyen közösségről is beszélünk, a hit lehet az egyik legnagyobb megtartó erő egy közösség életében.
- Rendezvényeken, programokon sok önkéntes kerül majd bevonásra, akik szervezési, lebonyolítási, vagy karitatív feladatokban vehetnek majd részt.

                    

 

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

 

SZENT IMRE PLÉBÁNIA
Szeged-Csanádi Egyházmegye  Közösségfejlesztése – Gyomenrőd – A társadalmi kohézió erősítése a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a gyomaendrődi Szent Imre Plébánia közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

 

Frissítve: 2020-07-05